Dnešná doba plná vyhrotených názorov nutne potrebuje empatickú komunikáciu

Ako dlho sa v tvojom živote a s tebou ťahá téma komunikácie? Čomu sa venuješ profesionálne?

Môžem sa pochváliť, že sa živím tým, čo mi robí radosť a dáva vnútorné naplnenie. Som profesionálnou trénerkou mäkkých zručností. Od malička som sa hrávala na učiteľku a prednášala mojim plyšovým hračkám. Komunikácia sa so mnou ťahá naozaj od útleho veku. Od piatich rokov som recitovala, hrala divadlo a na hodinách večne vyrušovala. Učiteľky si mysleli, že je to len mojou hravosťou a nezrelosťou a upokojovali mojich rodičov, že z toho vyrastiem. Nestalo sa tak a moja neposednosť sa so mnou nesie celý život. Jednoducho mám veľmi rada ľudí, rada nasávam nové informácie a ešte radšej zdieľam. Som vyštudovaná politologička a už počas štúdií som mala veľmi blízko k rétorike, argumentácii, psychológii a sociológii.

Vytvorila si svoj vlastný koncept konzultácií, čo chce odvahu a je obdivuhodné.

Áno, tvorím pod vlastnou značkou Olinclusive. Vytvorila som vlastný koncept, ktorý som nazvala “Zručnosti budúCNOSTI”. Ide o celostný vzdelávací systém v oblasti mäkkých zručností. Výchadzam tu zo štúdie prestížnej svetovej prognostickej inštitúcie IFTF. Koncept reaguje na veľmi rýchle globálne zmeny a trendy, ktorými naša spoločnosť v posledných rokoch prechádza. Ak chceme obstáť na trhu práce a žiť kvalitný osobný život, je nutné cibriť svoje zručnosti. Bez kritického myslenia, schopnosti narábať s informačným zahltením, bez sociálnej či emočnej inteligencie, medzikulturálnej komunikácie, kreatívneho myslenia a inovatívnosti sa v dnešnej dobe, ak chceme napredovať, nezaobídeme. Verím, že koncept, ktorý učím, dovedie ľudí k múdrosti, podľa Platóna k najdôležitejšej z ľudských cností.

Venuješ sa mäkkým interpersonálnym zručnostiam. Vysvetlime prosím o aké zručnosti ide.

Môj koncept je zložený zo 6 interaktívnych modulov, ktoré ľudom pomôžu príliš komplikovaný svet v dobe informačnej explózie funkčne uchopiť. Koncept dáva do rúk nástroje k hlbšiemu pochopeniu problémov, vzťahov a situácií a rieši tak najpálčivejšie problémy dneška. Učím ľudí emočnej a sociálnej inteligencii, medzikulturálnej komunikácii, kritickému mysleniu i umeniu argumentácie a rozhodovania sa. Zároveň pomáham ľudom pracovať s ich pozornosťou a pamäťou, ktorú strácame práve kvôli informačnému pretlaku – to všetko na základe najnovších poznatkov neurovedy. Robotizácia nám život uľahčuje, ale zároveň niektorým z nás berie prácu, preto učím ľudí kreatívne myslieť a inovovať.

Akej oblasti v rámci interpersonálnych zručností sa venuješ? Ktorá ťa najviac fascinuje?

Absolútne najviac ma fascinuje sociálna neurovedaneuropsychológia – spôsob, akým ako ľudia fungujeme, ako funguje náš mozog a ako to ovplyvňuje naše myslenie, správanie, ale najmä ako dokážeme neproduktívne spôsoby myslenia, či správania meniť. Treba si uvedomiť, že sme primárne evolúciou vyvinutí ako emocionálne bytosti. Úplne srdcovou záležitosťou je preto pre mňa oblasť emočnej a sociálnej inteligencie, skrátka ako vnášať do systému emócií múdrosť. Ak toto dokážeme pochopiť, myslím, že vieme vyriešiť väčšinu konfliktov s okolím a to s ľahkosťou. Veľmi by som si priala žiť v spoločnosti tolerantnej, akceptujúcej a plnej porozumenia.

Komunikácia – jedna z najdôležitejších zručností v takmer všetkých oblastiach života, či už v práci, vo vzťahoch, v bežnom živote. Ako ty vnímaš komunikáciu a nakoľko je podľa Teba dôležitá v živote?

Zvyknem hovoriť, že komunikačné zručnosti sú tvrdou menou dneška. Všetko to, čo učím ostatných, nesmierne pomáha i mne samej v každej rovine môjho života. Práve dnešná doba plná polarizácie, vyhrotených názorov a emócií sa nezaobíde bez nenásilnej komunikácie. Tá primárne predpokladá ochotu aktívne počúvať, nielen sa neustále utvrdzovať vo svojich pravdách na jednej i na druhej strane barikády. Potrebujeme tú priepasť medzi ľuďmi zužovať.

Byť prirodzený, sebaistý a rešpektovať svoju jedinečnosť osobnosti, vedieť sa presadiť je veľmi dôležité a výzva pre každého človeka. Ako k tomu dôjsť? Spomínala si, že je nutné aby človek ovládal isté zručnosti.

Neverím, že niekedy dôjdem do stavu, keď budem so sebou maximálne spokojná, sebaistá a tak ďalej. Práve naopak, proces kultivovania seba samého je pre mňa proces nekonečný. Táto neuhasiteľná túžba po zušľachťovaní seba samého, po poznaní však nevedie k vnútornej frustrácii, či nespokojnosti, ale posúva ma každý deň o malý krok vpred a dáva zmysel mojej existencii.

Ako si sa dostala k Otvorenej hre?

S chalanmi ma dal dokopy môj kamarát Andy. Hneď po prvom stretnutí bolo jasné, že naše svety sú veľmi podobné a spolupráca je len otázkou krátkeho času.

Čo sa Ti na tomto projekte páči?

Páči sa mi filozofia Otvorenej hry, keď sme sa s Michalom a Martinom rozprávali a oni mi vysvetľovali svoj prístup a filozofiu Otvorenej hry. Mala som pocit, že hovoria aj o mojom prístupe a o mojom koncepte. To je pre mňa veľmi dôležité. Mám pocit, že dnes sa ľudia veľmi často bavia najprv o forme, čo, kto, ako a za koľko. My sme sa veľa bavili o tom, čo nás teší, čo naopak neteší, o hodnotách, o svete, skrátka o esencii. Tam sme sa stretli, a ak je esencia rovnaká, forma sa vždy nájde. Otvorená hra je o komunikácii bez manipulácie, klamstiev, zameraná na spoluprácu a na skutočné porozumenie. To je komunikácia, v ktorú verím i ja.

Ako lektorka spolupracuješ s Otvorenou Hrou, akým oblastiam sa venuješ?

Všetky workshopy Otvorenej hry považujem za veľmi zaujímavé. Za seba mám najbližšie k neverbálnej komunikácii. Tá je podmnožinou emocionálnej inteligencie. Zasa sa teda oblúkom vraciam k mojej srdcovke. Cez neverbálnu komunikáciu dokážeme krásne zvládať svoje emócie, ak sme dostatočne vnímaví k sebe i k ostatným a vieme tak nastaviť harmonicky svoj vnútorný svet i ovplyvniť svet okolo nás.

2 Comments

  1. Jarmila Semanová 28. júla 2017 at 9:58

    V rámci neverbálnej komunikácie ma zaujíma synchronicita.

    Reply
  2. Jarmila Semanová 17. októbra 2017 at 21:45

    Som rada, že sa dá viacerými spôsobmi prehlbovať svoju mieru empatie, napríklad aj v Škole empatie.

    Reply

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *