Darujte 2% dane

Podporte rozvoj duálu 2% z dane

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Tento dokument slúži ako zjednodušený postup toho, ako nám môžete prispieť vaše 2% z dane. Kroky ako na to: 

  1. Vyplniť tlačivá na základe toho, do ktorej kategórie patríte (Fyzická osoba typ A-B, Právnická osoba)
  2. Vyplnené dokumenty, buď môžete odovzdať nám a my za vás vybavíme všetky úradné záležitosti alebo tieto dokumenty odnesiete vy na daňový úrad 
  3. Na úrade vám so všetkým pomôžu 🙂

Tlačivá na poukázanie 2%:

Zamestnanci:

  • zamestnávateľ bude robiť daňové priznanie za vás
  • odnesiete svojej účtovníčke, aby vám spravila obidve tlačivá na darovanie 2%, ak by nemala tie tlačivá, máte ich tu v prílohách: 

Vyhlásenie 

Potvrdenie

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie

  • daňové priznanie (DP) si robíte Vy
  • vyberte si daňové priznanie, ktoré sedí na vás, v ktorom máte stranu s darovaním 2% (prípadne 3%)

DP typu A – V daňovom priznaní FO typ A musíte mať pre poukázanie daňového bonusu na vyživované dieťa (deti), daňového bonusu na zaplatené úroky, daňového preplatku alebo zamestnaneckej prémie vyplnenú Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie (XI. oddiel).

DP typu B – Daňové priznanie typ B podáva fyzická osoba, ktorá nemôže podať daňové priznanie typ A z toho dôvodu, že dosahuje aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti (napríklad príjmy zo živnosti, z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti) a má povinnosť podať daňové priznanie. Daňové priznanie nemusí vo všeobecnosti podať osoba, ktorej zdaniteľné príjmy nepresiahli 50% sumy 100-násobku platného životného minima. Od 1.7.2015 do 30.6.2016 je to suma 198,09 eur. Právnická osoba, napríklad s.r.o. nemôže podať daňové priznanie typ B.

Právnické osoby prostredníctvom:

  • ste spoločnosť, firma a pod.

DP PO – daňové priznanie právnickej osoby má daňovník povinnosť podať bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (výnosov).

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO/SID: 50304844

DIČ: 2120306672
Právna forma: občianske združenie 
Obchodné meno/názov: Otvorená Hra
Ulica: Pečnianska
Číslo: 1213/17   
PSČ: 851 01 
Obec: Bratislava – Petržalka

Vytvorili dualistky tretieho ročníka.