5 tipov ako čítať reč tela

Možno ste už počuli frázy ako “keď si prekríži ruky, ide do obrannej pozície, lebo sa cíti ohrozený” alebo “ak sa pozerá vpravo hore, znamená, že klame”. Čítanie reči tela nie je vždy také jednoduché, ako hovoria reklamné ťaháky. Je to najmä z dôvodu, že prekrížené ruky neznamenajú zakaždým ‘obranu’, a význam každého neverbálneho prejavu sa mení v závislosti od viacerých faktorov. V tomto článku spoznáte niekoľko tipov, ktoré vám reč tela pomôžu prečítať.

Pozorovanie zmeny

Reč tela úzko súvisí s reakciami na rôzne stimuly. Jednotlivé gestá či iné súčasti neverbálnej komunikácie odrážajú, čo sa práve deje. Preto je dôležité všímať si nielen to, ako sa daná osoba správa, ale aj súvislosť s podnetmi a situáciami, na ktoré telo odpovedá. Môžeme odpozorovať tzv. base line – bežnú úroveň prejavov a všimnúť si moment, kedy sa zmení.

Base line nám určuje, aké je východiskové správanie danej osoby v momentálnej situácií. Je to teda reč tela, ktorou sa konkrétny človek zvyčajne prejavuje. Pre niekoho môže byť pohodlné klepkať si nohou, iný môže zas rád sedávať s vyloženou nohou. Klepkanie nohy nemusí znamenať výhradne nervozitu. Keď sa klepkanie zastaví, vtedy treba spozornieť. Niečo sa zmenilo a túto zmenu treba vypozorovať. Táto odchýlka od base line znamená, že sa zmenilo myslenie či prežívanie emócií druhého. Je na nás všimnúť si túto reakciu a adekvátne pristupovať k danému pozorovaniu.

Sledovanie skupiny znakov

Čítanie reči tela nie je o jednom geste. Reč tela je vyjadrená skupinou znakov. Pokiaľ sa osoba cíti smutne, emócia sa neobjaví iba na tvári alebo v jednom geste. Smútok poväčšine času vyvoláva pocit uzavretosti, preto možno vnímať smútok aj napríklad v poklesnutých pleciach či sklopenom zraku. Naopak, reč tela vyzerá inak, pokiaľ sa osoba hnevá. Hnev nás naplní energiou, preto sa naše telo viac napne a zovrie, hruď sa vypína vpred. Ďalej možno hnev a ním vybudenú energiu často sledovať napríklad aj v zaťatých pästiach či dýchaní, ktoré bude rýchlejšie v porovnaní so smútkom.

Vplyv osobnosti a temperamentu

Na reč tela vplýva aj iná zložka – osobnosť, ktorá sa prirodzene odzrkadľuje v našom správaní. Preto sa môže stať, že ak na tímovej porade stretnete energického extroverta, tak odídete s predstavou, že na vás po celú dobu útočil. Jeho prejav bol veľmi energický, čo môžu niektorí ľudia vnímať ako agresiu. Hnev môže mať však aj ďalšie prejavy, ako zvýšený hlas či ruky v bok.

Čítanie kontextu

Ďalšou pomôckou pri čítaní reči tela je kontext. Kontext je obdobie alebo okolie, ktoré vplývajú na osobu. Môžete si to všimnúť aj na sebe. Spomeňte si, ako sa správate v spoločnosti kamarátov. A ako sa správate pri starých rodičoch? Alebo naopak, čo robíte, keď ste v blízkosti príťažlivej osoby? Toto je kontext, ktorý vplýva aj na našu neverbálnu komunikáciu. Môžete sa sami otestovať na nasledujúcej fotografií. Čo dievčatko podľa vás prežíva na fotografií?

Dievčatko možno kričí na rodičov. Alebo spieva v škôlke. Alebo čaká na letiaci cukrík. Možností je mnoho, pretože nevieme, aká situácia sa odohráva na pozadí fotky.

Filtrovanie vnútorného stavu

Posledný faktor, ktorý vstupuje do interpretácie reči tela, nehľadajte v osobe, ktorú sa snažíte “prečítať”. Posledná časť je v pozorovateľovi. Náš vnútorný stav, ktorého súčasťou je naše vnútorné nastavenie či citové rozpoloženie, sa odrazí v našom čítaní neverbálnej komunikácie. Radosť alebo smútok nemusí prežívať druhá osoba, ale my sami. Preto treba byť pozorný aj v rámci našich vlastných predpojatí či vlastného emočného rozpoloženia. V opačnom prípade predsudky a očakávania môžu skresliť aj jednoduché gesto podania rúk.

Kvôli spomínaným vplyvom je pravdepodobné, že reč tela bude mať viac ako jeden význam. Je komplexná, čo len zhoršuje jej čítanie. Preto odporúčam, keď si vytvoríte obraz z “neverbálky”, vytvorte si hypotézu. Tú hypotézu potom neustále overujte a podrobujte skúškam. Overovaním vašej hypotézy sa postupne priblížite ku presnej interpretácii neverbálnej komunikácie a budete schopní odhadnúť, čo sa deje a k akým zmenám dochádza v človeku naproti.

Ak vás princípy čítania reči tela zaujali, a chceli by ste sa o neverbálnej komunikácii dozvedieť viac podrobností, odporúčame vám knihy Jak prokouknout druhé lidi alebo Jak prokouknout kolegy i obchodní partnery, ktoré napísal bývalý agent FBI a expert na neverbálnu komunikáciu Joe Navarro.

Ak máte chuť zatrénovať si neverbálnu komunikáciu, príďte na workshop Čítanie reči tela.

Tipy na čítanie reči tela uvedené v článku, si môžete hravou formou vyskúšať aj na našich psychohrách.

8 Comments

 1. Stanislav Lacina 24. mája 2017 at 14:43

  Čo v skutočnosti teda vyjadruje to dievčatko na fotke??

  Reply
  1. Matej Koláč Kováč 24. mája 2017 at 20:15

   Ahoj Stanislav,
   Dobrá otázka. Nanešťastie neviem odpoveď. 🙂 Môžem povedať, čo mi fotka napovedá a vytvoriť tak teóriu o tom, čo to dievčatko vyjadruje.
   Čo však naozaj dievčatko na fotke vyjadruje, vie len ona sama (ak si na daný moment spomína). My môžeme hádať dovtedy, kým nám to sama nepotvrdí. 😉

   Reply
 2. Jarmila Semanová 22. júla 2017 at 11:21

  Zaujíma ma pestrosť, s akou sme schopní „hádať“ – čo prežíva dievčatko.
  Skúsim výjsť z textu a rozvinúť vlastné doplnenia situácií:
  Dievčatko kričí na rodičov. Nekričí však v strachu, ani v panike, sedí si s nožičkami prekríženými, rúčky má vložené spolu s drobnými hračkami na sukienke. Hlavičku má zdvihnutú, očká živé a aj veselé. Na krku badať napnutie – možno z dĺžky a miery intenzitu zvuku, ktorý vydáva. Odčítavam – ak je to krik na rodičov – niečo v zmysle: „som tu a viem to, haló, počujete ma? chcem, aby ste svoju pozornosť ešte viac sústredili na mňa. Robí jej evidentne dobre byť stredobodom a dožaduje sa toho zas.

  Reply
 3. Jarmila Semanová 22. júla 2017 at 11:29

  Druhá verzia hypotézy:
  Dievčatko spieva v škôlke. Potom je to veľmi dobrá a slobodná škôlka, kde deti nemusia pri speve stáť, či byť nastúpené čelom k publiku ( za dievčatkom sedia ďalší, zrejme ruka staršej osoby, za jej chrbtom asi ďalšie dieťa ). Dievčatko spieva a spieva veľmi nahlas, aby všetci dobre počuli, ako vie krásne spievať. Dáva zdvihnutou hlávkou najavo, že je na tomto mieste rada a chce, aby to všetci počuli. Pesničku si nacvičili viackrát a dievčatko si je isté, že ju ovláda perfektne a že pani učiteľka bude spokojná. Preto môže dať do toho aj silu.

  Reply
 4. Jarmila Semanová 22. júla 2017 at 11:34

  Tretia verzia: Dievčatko čaká na letiaci cukrík. Robí to však nie prvý krát, lebo nenadstavuje aj rúčky. Ak čaká na letiaci cukrík, potom to má už dobre overené, že ho ten, kto cukrík hádže, dobre hodí a že ho ona aj chytí – že pristane do jej ústočiek. Každopádne má z toho radosť a teší sa na to, čo priletí.

  Reply
 5. Jarmila Semanová 17. októbra 2017 at 21:47

  Vidíme svet taký, akými sme my – alebo tiež priťahujeme si to, čím sme.

  Reply
 6. Pingback: Reč tela – čo o nás prezrádza? - Slovakon

 7. Sabina 6. februára 2021 at 13:24

  Ďakujem za nové informácie čítala som o tom aj knihu ale tento článok je stručný a presný .

  Reply

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *