Ako sa líši asertívna komunikácia od agresívnej

Rozdiel je v zámere

Pod pojmom asertivita si treba predstaviť schopnosť, spôsob komunikácie, ktorý vedie k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Znamená to, že všetky strany dosiahnu víťazstvo.
Asertivita je teda stratégia vedenia rozhovoru k dosiahnutiu win – win situácie (víťazstvo – víťazstvo).
Win – win stratégia podporuje a upevňuje medziľudské vzťahy, ako aj ochotu spolupracovať v budúcnosti.
Asertivita nie sú len techniky.
Je to skôr spôsob nazerania na svet. Vnútorný postoj k svetu a k problémom (výzvam) v ňom. Je to vnútorné nastavenie k spolupráci, pomoci, zodpovednosti a rovnosti medzi ľuďmi.
Životný štýl, ktorý z dlhodobého hľadiska vedie k slobode, k stabilným vzťahom a zväčša aj k prosperite.

Pokrivené chápanie asertivity

Slovo asertivita pochádza z latinského slova „asercio“ resp. z anglického slova „to assert“, čo v preklade znamená tvrdiť, požadovať.
Požadovať a tvrdiť v pokrivenom chápaní asertivity často znamená presadzovanie si vlastného stanoviska za každú cenu (aj cez mŕtvoly).
Pri pravej asertivite sa jedná o rešpektovanie vlastného názoru, práv a zároveň o tolerovanie a dodržiavanie názoru a práv druhého.
K skresleniu chápania asertivity došlo vďaka jej používaniu pri manipulatívnej, agresívnej alebo pasívnej komunikácii. Tí, ktorí takto používajú asertivitu vynechali podstatnú časť – spoluprácu a použili len techniky, s ktorými presadzujú svoje pravdy.
Na celej veci je paradoxné, že práve za vznikom asertivity stojí snaha úspešne odolávať manipulácii ako aj iným extrémnym formám komunikácie (agresívna, pasívna).

Páči sa ti článok? Budeme radi, ak o ňom povieš ostatným.

2 Comments

  1. Pingback: Rozpoznáš pravú asertivitu? — Otvorená Hra

  2. Pingback: Trikrát… a dosť! - Manipulácia - Čarodejníctvo

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *