Zamilovanosť verzus láska – aký je medzi nimi rozdiel?

Kto z vás sa už niekedy obzrel za starším manželským párikom, ktorý kráčal ruka v ruke, ako keby sa jeden pre druhého narodili? Ich šedivé vlasy prezrádzali, že majú v živote už mnoho za sebou. Avšak ich spojené ruky a iskra v očiach vyjadrovali len jedno – čistú lásku. Našou najhlbšou emocionálnou potrebou je potreba lásky. Aké je tajomstvo párov, ktorý sa milujú po celý svoj život? Gary Chapman sa touto otázkou ako psychológ a terapeut zaoberal 30 rokov a na základe dlhoročného výskumu a práci v poradni dospel k zaujímavého výsledku.

„Pocit zaľúbenosti sa nezameriava na náš rast, ani na rast a rozvoj milovanej osoby. Naopak dáva nám pocit, že k dokonalosti už nič nepotrebujeme.“

Ak zaľúbenosť je len akýmsi dočasným kolapsom organizmu, čo je potom ozajsná láska? Ako je možné, že sme tak náhle vhupli do fázy emocionálnej posadnutosti, kde bol náš partner ten najdokonalejší na svete a po prebudení do skutočného sveta sa zrazu pýtame tie známe otázky: „Prečo sme sa vlastne vzali?“, „ Máme my dvaja ešte vôbec niečo spoločné?“

Na skutočnej láske, ktorá pretrvá celý život, je potrebné vedome pracovať. Tá pravá, racionálna láska postavená na hodnotách, rešpekte a porozumení, je práve ten druh lasky, ktorý vychádza z vôle.

Čo je to zamilovanosť?

Stav zamilovanosti je krásny a euforický. Keď ho prežívame, ako by sa nám zmenilo celé vnímanie sveta naokolo. Naše hodnoty majú zrazu úplne iné poradie, naše myšlienky smerujú neustále k nášmu partnerovi, v práci sa nedokážeme na nič sústrediť a namiesto jedla máme v žalúdku akési motýle. Vo svojej podstate môžeme prirovnať stav zaľúbenosti k stavu pod vplyvom drog – správame sa ako omámení.  Zamyslime sa… keby sme takto fungovali stále, spoločnosť ako taká by prestala fungovať a nastal by totálny neriadený chaos.

Čo to potom vlastne zamilovanosť je a na čo nám má slúžiť? Dr. Peck prišiel k záveru, že zamilovanosť je: „Geneticky podmienený inštinktívny komponent párenia. Inými slovami, dočasný kolaps hraníc ega, ktorý je súčasťou zaľúbenosti, je stereotypná odpoveď ľudských bytostí na konfiguráciu vnútorných sexuálnych pohnútok a vonkajších sexuálnych stimulov, ktoré slúžia na to, aby sa zvýšila pravdepodobnosť sexuálneho párenia a viazania, a tak sa zvýšila pravdepodobnosť prežitia druhu.“

Môže nám zamilovanosť ublížiť?

Pravdu v jeho slovách potvrdia určite najmä tí, ktorí si stavom zamilovanosti už prešli a zažili si pocit emocionálnej posadnutosti, a následného vytriezvenia bežných rozumových schopností.

Pocit zamilovanosti trvá v priemere 2 roky a keď sa jedná o tajný vzťah, može ísť aj o dlhšie obdobie. Často sa stáva, že sa rozhodneme prejsť do stavu manželského priskoro, v období, keď sa ešte stále nachádzame na obežnej dráhe emocionálnej posadnutosti. Časom zisťujeme, že nám niektoré vlastnosti partnera vadia do takej miery, že s ním nechceme naďalej byť. A nastávajú nezhody, hádky, rozvod.

Štatistiky spred niekoľkých rokov nám alarmujúco prezentujú, že je pre nás v podstate výhodnejšie pracovať na súčasnom manželstve ako pokúsať sa o vytvorenie nového, s vyhliadkou lepšieho výsledku. Až 40 percent prvých manželstiev končí rozvodom. Ak si myslíte, že druhé manželstvá sú na tom percentuálne lepšie, mýlite sa.  Až 60 percent druhých manželstiev končí rovnako. Nad tretím manželstvom by sme sa podľa výsledkov štatistík nemali ani len zamýšľať. Končia totiž rozvodom až v 75 percentách.

Ako môžeme rozvíjať dlhodobú, vedomú lásku?

Na mnohé otázky ohľadom lásky a vzájomného spolunažívania nám môže dať odpoveď pochopenie nášho a partnerovho primárneho jazyka lásky.

Gary Chapman dospel k záveru, že každý z nás má svoj jazyk lásky, ktorý ho emocionálne napĺňa a ktorému rozumie. Konkrétne ich charakterizoval päť: Slová uistenia, pozornosť, prijímanie darov, skutky a služby, fyzický dotyk.

Radi by ste odhalili váš primárny jazyk lásky? Alebo jazyk lásky vášho partnera? Z výsledku môžete byť milo prekvapení, pretože nie vždy je to tak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Zistenie jazyku lásky vášho partnera vám môže objasniť mnohé nepochopené situácie, do ktorých ste sa cyklicky zamotávali a nevedeli nájsť riešenie.

Pre hlbšie porozumenie jazykom lásky rozhodne odporúčame knihy zo série venujúcej sa piatim jazykom lásky, napríklad:
5 jazykov lásky
5 jazykov lásky na každý deň
5 jazykov lásky pre deti
Láska a samotné vzťahy sú o neustálom spoznávaní sa, prehlbovaní porozumenia, zlaďovaní hodnôt ale aj o neustálej vedomej práci na zvládaní konfliktov cez efektívne pôsoby komunikácie. My v otvorenej hre sa týmto témam venujeme primárne a viacero inšpirácii vám vieme ponúknuť v jednotlivých článkoch alebo na našich eventoch a workshopoch.

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *