Sú firemné hodnoty „módny výstrelok“?

Vchádzaš do práce a na stene ťa víta veľký plagát. Máš byť inovatívny. Máš byť zameraný na klienta. Zamestnanec je vo firme na prvom mieste. A v neposlednom rade, spätná väzba je dar. Prejde mesiac a ty netušíš, aké zameranie má tvoja firma na tento rok.

Neskôr zistíš, že nebudú prémie, lebo firma nemá na dividendy pre akcionárov. Navyše, tvoj kolega ohovára teba a firemné produkty pred klientom. Príde štvrťročné hodnotenie a tvoj manažér (hovorme mu líder) ti vytkne niečo, čo si spravil ešte v januári. Prejde niekoľko mesiacov a ty počuješ niekoho hovoriť o firemných hodnotách.

Povieš si, že je to snílek alebo hlupák, že verí takémuto výstrelku.

Prázdne frázy sú dobré akurát ako marketingový ťah.

Súhlasím. Je to na prd. Zahoď plagát s firemnými hodnotami. Vety ako „Sme zameraní na klienta.“ alebo „Redukujeme náklady a zvyšujeme zisky svojim zákazníkom.“ sú bezduché a gýčové. Každý chce byť jednotkou na trhu a prinášať tie najlepšie riešenia pre svojho zákazníka. Kto by nechcel?

Potom to vyzerá, že si jeden z lídrov prečítal nejaký zaujímavý linkedin článok a povedal si, že aj ich firma musí mať „hodnoty“. Najbližšiu hodinovú poradu tak strávi líderský tím tým, že takéto hodnoty spíšu a dajú na papier. Najlepšie na formát A1 a nalepia ho na stenu. Spraví sa veľké haló, veľké novinové titulky a zopár fotiek. Teraz sa aj oni môžu pochváliť, že ich firma má kultúru.

Hodnoty treba žiť, nie o nich písať v newsletteroch.

Takto to nefunguje. Hodnoty treba žiť, nie o nich písať v newsletteroch. Je to ako keď si ešte dieťa a doktor ti povie, že injekcia bolieť nebude. Len také malé štipnutie.

A potom si prekvapený, lebo to štipnutie je bolestivé.

Je samozrejmé, že doktorovi si viac neveril, a keď znova povedal tú istú vetu, už si si predstavoval dvojitý bypass srdcovej aorty. Vtedy si už pristupoval k jeho ubezpečeniu neveriacky a cynicky si si pomyslel “no to určite”.

To isté platí aj o firemných hodnotách a na ne naviazanej firemnej kultúre. Ak sú firemné hodnoty odlišné od skutočnosti, veľmi rýchlo sa objaví nedôvera a cynizmus medzi ľuďmi. A odtiaľ je to len kúsok k zlým rozhodnutiam, neangažovanosti, ohováraniu na chodbe a nezáujmu o výsledok.

Ak sú firemné hodnoty odlišné od skutočnosti, veľmi rýchlo sa objaví nedôvera a cynizmus medzi ľuďmi.

Prečo tomu tak je? Ako môže pár slovíčok či fráz ovplyvniť firemné výsledky? Jednoducho.

Aby boli dobré výsledky, ľudia musia byť zodpovední a robiť správne veci pre zmysluplné dôvody. Tvoji kolegovia nesmú klamať na tímových stretnutiach, či sa im darí alebo nedarí dosahovať výsledky. Však ako inak má byť firma úspešná, keď nik netuší aká je realita?

Napríklad taký Miro a jeho tím. Miro na rovinu povie, že jeho projekt mešká, lebo Peter bol na PN, s čím sa nerátalo. Teraz sú na projekte oneskorenia. Povie pravdu, lebo sa nebojí, že ho ostatní kolegovia potopia. Naopak, všetci v tíme cítia, že sú v tom spoločne a snažia sa Mirovi pomôcť. Správajú sa zodpovedne, projekt sa zachráni a firma zožne úspech.

Správanie každého jednotlivca v tíme je podmienené osobným nastavením. Každý v tíme verí, že ak povie pravdu, bude to len dobré. Ak toto osobné nastavenie pomenujeme mindset, potom vidíme, že mindest vedie k firemným výsledkom. Mindset → Správanie → Firemné výsledky.

Mindset → Správanie → Firemné výsledky.

Podľa definície mindset je osobné nastavenie, sada názorov postavená na našich vlastných predpokladoch, skúsenostiach a hodnotách, ktoré sme si za život vybudovali. Prispieva do neho všetko. Vplývajú naň naši rodičia, kamaráti, či udalosti, ktoré sa nám stali. Dokonca ho formujú aj lídri, ktorých myšlienka nás nadchne. Vytvárame si náš vlastný morálny kompas, podľa ktorého vieme, čo chceme a nechceme.

No a takýto mindset môže byť viazaný buď na jednotlivca alebo skupinu. A ako sa zrejme práve teraz domnievaš, skupinový mindset je firemná kultúra postavená na predpokladoch, hodnotách a skúsenostiach, ktoré pracovné tímy nazbierali počas práce.

Skupinový mindset je firemná kultúra postavená na predpokladoch, hodnotách a skúsenostiach.

Tu je cesta, ako ovplyvniť firemné výsledky a zároveň ju posilniť od základov. Treba nastaviť spoločné očakávania, správanie a komunikáciu, ktoré vychádzajú práve z firemných hodnôt.

Tu je pes zakopaný. Preto firemné hodnoty nie sú iba „módnym výstrelkom“. Preto by nemali zostať napísané na stene veľkým tlačeným písmom, ale treba ich žiť.

Tu doplním čo spomína Patrick Lencioni v knihe Najdôležitejšia Konkurenčná Výhoda. Aj hodnoty musia byť dookola znova a znova komunikované, utvrdzované a žité celou firmou. Iba vtedy si tímy vybudujú dôveru v tieto hodnoty a začnú sa nimi riadiť. Jednotlivci sa musia brať na zodpovednosť, najmä ak vidia, že niekto v ich kolektíve sa nespráva alebo nerozhoduje podľa hodnôt.

Inak sa všetko opäť zvrtne do špirály nedôvery, nedôslednosti a neistoty. Ak sa na to nebude dbať, zamestnanci budú opäť cynickí. Presne tak ako v príklade s doktorom a bypassom. Alebo napríklad počas transformácii, ktoré nevedú k žiadnym zmenám.

Preto aj v tomto prípade lídri musia ísť príkladom. Darmo. Je už tomu raz tak. Lídri reprezentujú firmu. Lídri sú tí odvážni. Tí, ktorí nastavujú trend a vedú svoje tímy. Pokiaľ zamestnanci neuvidia, že lídri myslia zavedenie hodnôt vážne, budú považovať zmenu len za divadlo. Však ak líder a moja firma nemusí dodržať svoje slovo, prečo by som mal ja?

Zamestnanec nevystúpi z komfortnej zóny pokiaľ nevidí, že je to nutné alebo „normálne“. Preto ak lídri nebudú komunikovať a žiť firemné hodnoty, skôr či neskôr maslo pristane na ich hlave.

Lídri musia ísť príkladom.

Ostáva už len posledné. Poďme sa pozrieť, čo všetko firma získa, ak si zadefinuje hodnoty.

Posilnenie vízie

Hodnoty a vízia idú ruka v ruke a jedno bez druhého nedokáže existovať. Ak má firma víziu (obraz sveta, ktorý chce vybudovať alebo do neho nejako prispieť) jej hodnoty ju budú reflektovať a naopak.

Zoberme si príklad firmy, ktorej víziou je napádať status quo. Produkty takejto firmy asi nebudú určené pre masy, lebo väčšina ľudí si osvojuje nové veci pomaly. Táto firma bude pôsobiť len na menšiu skupinu v populácii, a teda jej hodnoty budú postavené na rýchlej inovácii, personalizácii a jedinečnosti. Takáto firma nemôže mať konzervatívne hodnoty, ako je napríklad rodina, pretože, inak by nemohla naplniť víziu.

Jednoduchšia tvorba stratégie a plánovania

Hodnoty ukazujú cestu, akou sa vydať. Už to nie je len o obraze sveta, ku ktorému chceme prispieť, ale aj o tom, ako sa tam dostať.

Napríklad firma, ktorej hodnota sú vzťahy, ktorých krásu chce každý zachytiť na fotografii. Stratégia tejto firmy bude pozostávať v tom, aby sa dostala do rodín, medzi priateľov a známych, a aby ich produkt bol dostupný čo najväčšiemu počtu ľudí. V tomto prípade bude firemná stratégia založená na masovom predaji, vývoze, časovej dostupnosti a cene pomer/výkon.

Je to iná stratégia, ako keď firme záleží na dokonalosti, a teda ich produkt bude slúžiť iba pár jednotlivcom. Vtedy firma bude vyrábať iba niekoľko kusov, na ktoré bude treba čakať.

Rozhodnutia v súlade

Rozhodovanie na každej úrovni je ovplyvnené hodnotami. Preto je dôležité uistiť sa, že všetci pádlujú rovnakým smerom. Nie je nič horšie, ako keď prídu rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s hodnotami.

Firma, ktorá dáva zamestnanca na prvé miesto, bude mať pravdepodobne iné rozhodovanie o prémiách, bonusoch a zmrazovaní výdavkov, ako tá, ktorá ich nemá.

Simon Sinek spomína jednu takú spoločnosť v knihe The Infite Game. Simon tam spomína Southwest Airlines, ktorá dáva zamestnanca na prvé miesto. U nich to podľa popisu vyzerá tak, že ich zamestnanci navrhovali rôzne celofiremné riešenia – ako vydržať v kríze, aké mať uniformy alebo ako zlepšiť procesy. Vo firme s inými hodnotami by takéto riešenia vyzerali inak.

Nárast dôvery v tímoch a vo vedenie firmy

Dôvera je základom pre pevné vzťahy a spoluprácu. Ak sú rozhodnutia, správanie a smerovanie postavené na hodnotách, budú zladené na všetkých úrovniach vo firme. Zároveň ak budú mať jednotlivci správne očakávania, práca a rozhodnutia budú dávať zmysel. Kvôli tomuto bude dôvera vo firme rásť.

Viac si viete prečítať o vplyve dôvery v našom článku Ako sú motivované srnky a čo to má spoločné s korporátmi?.

Udržanie si lojálnosti zamestnancov, dodávateľov a klientov v ťažkých časoch

Hodnoty budujú dôveru, na ktorej sú postavené vzťahy. Vtedy sa utvára aj lojálnosť. Zamestnanci, dodávatelia a klienti buď zostanú s firmou, ktorá má rovnaké hodnoty, alebo nie.

Firma, ktorej hodnota je inovácia a neustály rast, nebude mať zamestnancov, ktorí hľadajú stabilné, nemeniace sa prostredie. Takí zamestnanci sa budú cítiť pod tlakom a je pravdepodobné, že po čase odídu.

Naopak, tí, pre ktorých je hodnota neustáleho rastu autentická, podržia firmu aj v zlých časoch a neopustia loď, pokiaľ budú vidieť možnosť záchrany.

Presnejšie najímanie nových ľudí

Tak, ako to platí pri opúšťaní firmy, tak aj naopak. Pohovory a on-boarding budú presnejšie, pokiaľ sa na nich budú komunikovať hodnoty a postoje firmy. Takto nováčik ľahšie a presnejšie zapadne do firmy.

Zabezpečenie stabilných firemných finančných výsledkov

Ak celá mašina funguje ako dobre namazaný stroj, rozhodovanie smeruje k vízii, dôvera v tímoch je vysoká a ľudia sú autentickí k firemným hodnotám, všetko bude viesť k stabilnému a dlhodobému nárastu firemných ziskov.

Áno, firma nebude imúnna voči krízam. Na druhej strane, silná dôvera a vízia určite pomôžu firme a jej zamestnancom byť flexibilní a nájsť riešenie na každý problém rýchlejšie ako konkurencii, ktorej toto chýba. A rast bude stabilný aj v ťažkej dobe.

Hodnoty formujú celkový charakter firmy – od najmenších detailov až po celkový náhľad na firmu.

Ako môžeš vidieť, hodnoty formujú celkový charakter firmy – od najmenších detailov až po celkový náhľad na firmu. Je teraz na tebe, ako chceš pracovať s hodnotami v tvojom pracovnom prostredí.

Ak sa chceš dozvedieť ako na to prejdi na „Čo sú firemné hodnoty?“. Ak už ich máš, odporúčam pozrieť „Máme hodnoty, čo teraz?“

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *