Prečo by ste mali mať mentálneho kouča, aj keď nie ste generálny riaditeľ?

Prečo by ste mali mať mentálneho kouča, aj keď nie ste generálny riaditeľ?

„Nikdy by som neverila, že 30 minút s Vami mi nahradí niekoľko mesiacov rozmýšľania nad mojou neriešiteľnou situáciou.“ V rôznych obmenách som túto vetu počula desiatky krát a okrem toho, že ma teší a povzbudzuje, dáva mi aj potvrdenie. Potvrdenie toho, že mentálny kouč je vhodný (skoro) pre každého a nie je to len pracovný benefit manažérov či nutnosť športovcov. A tiež, že mentálny koučing naozaj pomáha napr. rozhodnúť sa, vyriešiť problém, pohnúť sa ďalej, či šetriť čas aj náklady.

Čo je mentálny koučing?

Mentálny koučing pomáha odhaliť, aký je váš vzťah s vlastnou mysľou. Čo to konkrétne znamená? Sústreďuje sa na vaše myšlienkové vzorce, teda spôsoby uvažovania. Napríklad: 

Ako uvažujete nad sebou a okolitým svetom? 

Čo vás limituje, čo naopak poháňa? 

Ako sa vysporiadate s nezdarom? 

Ako napĺňate svoje ciele?

To, ako premýšľate sa premieta vo vašom konaní a vedie k vašej spokojnosti a naplneniu alebo naopak k frustrácii.

Mentálny kouč napomáha objavovať skryté vzorce v rozmýšľaní a vytvára priestor na ich zmenu alebo zlepšenie. 

Čo tým získate? Zásadnú pozitívnu zmenu vo vašom živote. Konečne schudnete tých posledných 5 kíl, ktoré si sľubujete už dva roky. Naberiete odvahu sa prihlásiť na novú pracovnú pozíciu. Odhodláte sa na začatie vlastného podnikania. Presťahujete sa do inej krajiny. Sebavedomo povediete svoj obchodný tím. Nájdete životnú rovnováhu. To je len pár príkladov, čo môžete s pomocou kouča dosiahnuť.  

Rozhovor na vyššej úrovni

Koučovací rozhovor sa považuje za najvyššiu formu komunikácie. Ide o rovnocenný rozhovor, kde sa kouč stáva vaším partnerom v rozmýšľaní. Čo to znamená? Mentálny kouč vie vytvoriť bezpečné a dôverné prostredie, v ktorom pokojne odhalíte náš vnútorný svet. Nehodnotí vás ani vašu tému, neradí, pozorne načúva, povzbudzuje vás k prekonaniu vlastných limitov a nájdení vlastných návodov. Veľa sa pýta a reflektuje.

Je to obohacujúca, inšpiratívna a kreatívna spolupráca. Výsledkom celej snahy kouča a koučovaného je zmena správania, ktorá je pozitívna a trvalá. 

Prečo by ste mali využiť služby mentálneho kouča? 

Ponúkam vám 5 dôvodov, ktoré sú zásadné pri spolupráci s koučom.

1. Vo dvojici sa kráča ľahšie

Koľkokrát ste sami sebe sľúbili, že od 1. januára budete napríklad pravidelne cvičiť? Ako často ste si stanovili ciele, ktoré ste napokon nenaplnili, lebo ste riešili urgentnejšie záležitosti? Vďaka mentálnemu koučovi si stanovíte také ciele, ktoré sú časovo aj svojou povahou dosiahnuteľné. Zároveň sa na ich napĺňanie budete tešiť. Mentálny kouč je totiž vaším partnerom na ceste k stanoveným métam. Spoločne sa radujete z čiastkových úspechov a je pre vás psychickou oporou, keď sa vám nedarí podľa vašich predstáv. V praxi pozorujem, že práve pocity frustrácie a nezdarov sú pre klientov kritické obdobia a môžu viesť k nenaplneniu cieľov. S podporou kouča však prekonáte aj prekážky, lebo vám pomáha udržať vaše činy a myseľ zamerané na dosiahnutie predsavzatí. 

2. Vlastná rada nad zlato

Pri koučingu je dôležité si uvedomiť, že mentálny kouč vám nepovie, ako máte myslieť alebo čo máte robiť. V praxi sa často stretávam s prekvapením, keď klientom oznámim, že nemám pre nich žiadnu čarovnú formulku na ich problém. 

Koučing je krásny a zároveň náročný v tom, že počas koučovacieho rozhovoru naozaj musíte rozmýšľať. Častokrát do takej hĺbky, na akú nie ste v bežnom živote zvyknutí. Odmenou však pre vás budú cenné myšlienky, ktoré podporia vašu snahu naplniť svoje ciele, vyriešiť dilemu alebo nájsť cestu zo slepej uličky. 

Mentálny kouč podporuje vaše premýšľanie tak, aby vám odpovede dávali zmysel a tzv. s vami súzneli. Sama ako kouč sa vyhýbam tomu, aby som radila. Tiež klientov nenavádzam na spôsoby, ktoré dávajú zmysel mne, no nie sú zmysluplné pre nich. Mentálny kouč verí vo vaše schopnosti premýšľania a preto nemusí byť odborníkom v oblasti, ktorú riešite.

3. Moje riešenie je najlepšie

Teda to vaše. Koučing nie je len o premýšľaní. Aby ste naozaj vo vašom živote niečo zmenili a zlepšili, musíte aj konať. Koučing je zameraný na akciu. Spolu s koučom hľadáte spôsoby, metódy či cesty, ako sa dopracujete k naplneniu cieľov. Kouč vám napomôže stanoviť stratégiu a vytýčiť si jednotlivé kroky tak, aby ste napredovali s odvahou aj dobre premyslenými postupmi. 

Čím viac energie a úsilia vložíte do rozmýšľania počas koučovacieho rozhovoru, tým jednoduchšia je realizácia akcií – riešení pre vašu tému. Kouč je vám nápomocný v každom kroku zmeny a oporou aj v ťažších časoch. 

4. Kvalitné myslenie = kvalitný život

Koučing využíva mnohé nástroje, ktoré pomáhajú pozrieť sa na veci inak než máte zaužívané. Mnohokrát stačí malá zmena optiky, ktorou sa na svet pozeráte a otvoria sa vám nepredstaviteľné možnosti. Áno, aj tá zmena jedálnička už nebude pre vás strašiakom. Mentálny kouč vás podporuje v tom, aby ste si predstavili ideálne scenáre situácií. Ideálne konanie, vízie a prínosy vášho budúceho ja. Kouč používa také formy vizualizácie, ktoré sú pre vás tie najvhodnejšie.

Kvalita myslenia je úzko spojená s tým, ako vnímate seba a okolie. Pri práci s klientami je práve toto zistenie prelomové. Vtedy si zvyknú uvedomiť, že „nekvalita“ ich myslenia sa prejavuje nízkym sebavedomím, prehnaným kritizovaním iných ľudí alebo sabotovaním vlastných snov.

5. Ak spätná väzba, tak len pozitívna

Zažili ste, že vám nadriadený alebo partner dali negatívnu spätnú väzbu? Ako vám ich názor pomohol vo vašom ďalšom konaní či napredovaní?  Negatívny feedback, resp. „Kto iný ti to povie, ak nie ja?“, je veľmi často neúčinný a zvyšuje maximálne krvný tlak namiesto pracovných a osobných výkonov. 

Naopak pozitívna spätná väzba podporuje chuť a pevnú vôľu robiť nové veci a zotrvať v nich. Kouč sa zameriava na klientovo učenie, silné stránky a rast vo zvolenej oblasti. Vďaka tomu si ľahšie vytvoríte nový návyk a ochotu v ňom pokračovať.

Témy, ktoré môžete s koučom riešiť sa týkajúosobného rozvoja. Sú to zmeny v správaní, či už v súkromnej alebo pracovnej sfére. Úprava návykov, vytvorenie nových, zvyšovanie výkonnosti, nájdenie svojich životných hodnôt a rovnováhy, nájdenie zmyslu svojej práce. Akákoľvek téma, vďaka ktorej ste sa ocitli v slepej uličke a neviete sa z nej sami dostať.

Zmenou myslenia k zmene správania a želaným výsledkom.

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *