Čo je to frustrácia a ako s ňou pracovať?

Situácia je, aká je – už viac ako rok sme doma, niekedy viac, niekedy menej. Nevideli sme dlho našich blízkych, kolegov, regály v obchodoch s oblečením, či prestieranie v obľúbenej reštaurácii. Pocity, ktoré väčšina z nás pociťuje, môžeme opísať slovami ako nechuť, bezmocnosť, úzkosť či FRUSTRÁCIA. A práve na ňu sa v tomto článku zameriame.

Čo je to frustrácia?

Frustrácia vzniká vtedy, keď sme v situácii, ktorej nerozumieme, nemáme nad ňou kontrolu alebo nemáme kontrolu nad výsledkom. Je to emócia, ktorú prežívame, keď sa nevieme dostať k tomu, čo chceme, čo sme si naplánovali. Je všeobecne známe, poznáme to určite všetci, že keď sa nám niečo darí, cítime sa šťastní a veselí. A naopak, keď sa nedarí, cítime frustráciu, o ktorej je práve reč. Samozrejme frustrácia nemusí byť vnímaná len negatívne. Môže pre nás slúžiť aj ako motivátor- niečo, čo nás nakopne k tomu, aby sme viac pracovali, boli aktívnejší a viac išli za svojimi cieľmi. No ak prežívame často negatívne emócie, je potrebné s tým niečo urobiť.

Čo spôsobuje frustráciu?

Ako bolo vyššie spomenuté, frustrácia nastupuje do prežívania vždy, keď cítime, že sme vynaložili veľa úsilia, ale nedosiahli sme žiadne výsledky. Rozlišujeme dva typy podnetov, ktoré spôsobujú túto emóciu – vnútorné a vonkajšie.

Vnútorné zdroje frustrácie väčšinou idú ruka v ruke so sklamaním a negatívnymi pocitmi. Môžu súvisieť s našou sebahodnotou a vyvolávané sú napríklad cieľmi, ktoré sme si vytýčili, ale neboli dosiahnuté. Negatívne pocity tiež môžu súvisieť so strachom zo sociálnych alebo akýkoľvek iných situácií, kedy sme frustrovaní, že nevieme strach prekonať a napríklad sa zoznámiť s novým človekom..

Vonkajšie zdroje frustrácie sú vždy ovplyvnené okolitým svetom. Sú to najmä fyzické podmienky prostredia, ktoré nám v bránia dosahovaní cieľov. Keď si to prenesieme na aktuálnu situáciu, ide naprílklad o všetky možné lockdowny a opatrenia, zákazy a všetko s tým spojené, ktoré nám dennodenne narúšajú plány a ovplyvňujú naše konanie.

A čo teda s tým?

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetko musíme mať pod kontrolou a v našich rukách. Niekedy je tajomstvom šťastného života naučiť sa prijímať život taký, aký je, so všetkým čo prináša. Ale! Existuje aj mnoho spôsobov, ako s frustráciou aktívne pracovať. Uvedieme päť, ktorými sa môžete vo svojom živote inšpirovať.

  1. Zastaviť sa a zhodnotiť situáciu. – Jednou z možností, ako pracovať s frustráciou je v momente, keď ju zažívame, uvedomiť si ju a zastaviť sa. Zamyslieť sa nad tým, čo našu frustráciu vyvolalo. Spôsobilo ju to, že niekto mešká na dohodnutý míting a my máme obavu, že nestihneme nasledujúci míting? Alebo je dodávka surovín zastavená na hranici a my ju aktuálne pre výrobu potrebujeme mať vo firme? Vypadli nám nečakane kolegovia, ktorí mali nastúpiť na smenu? Keď máme detailne pomenovaný zdroj frustrácie, zamerajme svoju pozornosť na to, čo pozitívne z tejto situácie vieme vyťažiť. Napríklad – ak mešká niekto na poradu – máme viac času sa pripraviť na danú poradu, môžeme vybaviť urgentný telefonát alebo len získame trochu času na to, aby sme si vydýchli a usporiadali myšlienky.
  2. Pozrieť sa na situáciu pozitívne. – Malá vedomá zmena pohľadu na situáciu pomáha zmeniť celkový pocit, a to ako sa v danej situácii cítime. Získame tak mentálnu kontrolu nad tým, čo sa deje. Sme to my, kto si vyberá ako sa na danú vec budeme pozerať, a tým získame aj emočný pocit kontroly.
  3. Spomienka na poslednú situáciu, ktorá nás frustrovala. – Ako dopadla posledná situácia, ktorá vás frustrovala? Pravdepodobne sa na konci celej tej situácie ukázalo, že to dopadlo celé dobre. Pocity frustrácie pravdepodobne vtedy nepomohli vyriešiť situáciu a teda je pravdepodobné, že nepomôžu ani teraz.
  4. Nádych, výdych. – Nie nadarmo sa hovorí, že keď sme v strese alebo prežívame frustráciu, je potrebné na chvíľu zastaviť a z plných pľúc sa nadýchnuť. Dostaneme tak viac kyslíku do mozgu, čo nám pomôže upokojiť sa. Také jednoduché a pritom také účinné.
  5. A čo meditácia? – V súčasnosti ide meditácia a podobné formy duševných aktivít naozaj do popredia. A niet sa čomu diviť! Je to skvelý priestor na to, ako sa spojiť so svojimi pocitmi a vytvoriť tak priestor medzi našimi myšlienkami a emóciami.

Ďalej by sme mohli pokračovať cvičením (fyzickou aktivitou), písaním si denníka, zdieľaním pocitov s ostatnými, ponechaním si času samých pre seba či dokonca aj dobrým spánkom. To sú všetko tipy, ako s našou frustráciou môžeme bojovať. Je len na nás, ktorý spôsob si vyberieme a aplikujeme do nášho života.

Záver

Nemáme kontrolu nad všetkým, čo sa v našich životoch deje, máme však pomerne veľkú kontrolu nad tým ako sa na to pozrieme, a to je princíp vyššie popísaných krokov ako pracovať s frustráciou. Nezabúdajme na to, najmä v situáciách, kedy sa frustrácia prediera do nášho vedomia.