Čo je hnev a ako ho môžeme rozpoznať?

Pridŕžať sa hnevu je ako držať horúci uhlík s úmyslom ho hodiť na niekoho iného; ty si ten kto sa spáli.

Buddha

Hnev je kyselina, ktorá narobí viac škody nádobe v ktorej je uchovaná než čomukoľvek, na čo je naliata.

Mark Twain

Buddha aj Mark Twain popísali emóciu hnevu pomerne dobre a nemáme problém si predstaviť obraz, ktorý sa naskytne, pokiaľ sledujeme nahnevaných ľudí. Hnev je jedna zo základných emócií, ktorá má podľa Ekmana kultúrne univerzálny prejav v tvárovej oblasti. Hlavným účelom hnevu je pripraviť nás na prekonanie určitej prekážky či problému. Vo všeobecnosti je reč tela pri hneve preto typická tým, že nás orientuje smerom na zdroj problému.

Hnev v tele

Počas hnevu sa aktivuje sympatický nervový systém, ktorý ma za následok hneď niekoľko pozorovateľných zmien tela. Hormóny vylúčené týmto systémom pripravujú telo na akciu, preto sa nám zrýchli dych, krv sa hrnie z tela do rúk a tváre, zreničky sa rozšíria a zrýchlia sa gestá.

Na rozdiel od ostatných emócií, pri hneve sa pripravujeme zdolať prekážku, preto je telo v napätí a smeruje k prekážke. Na tele môžete preto vidieť zovreté päste, hruď naklonenú dopredu a sánku vysunutú vpred. Niekedy sa objavia gestá, ktorými zaberáme viac miesta, prípadne vyhrotené symbolické gestá ako je sekanie či varovný prst.

Hnev na tvári

Hnev na tvári sa dá odhaliť aj pomocou tvárových výrazov a ten sa odrazí na niekoľkých miestach. Obočie smeruje k sebe a na čele sa preto vytvoria vertikálne vrásky. Pohľad je priamy a uprený, viečka okolo očí sú napnuté. Pery na ústach sú taktiež napnuté. Niektorí ľudia, namiesto rozťahovania úst, zvyknú silno stlačiť pery, ktoré sa tak zdujú.

Aby sme vedeli odčítať z tváre, že je osoba skutočne nahnevaná, potrebujeme vidieť na tvári všetky spomínané prvky. V opačnom prípade, napríklad keď vidíte v publiku veľa ľudí so zmraštenými čelami, nemusia byť nahnevaní. Pravdepodobne iba nad niečím rozmýšľajú.

Iné dodatočné príznaky na tvári sú už spomínané zovreté sánky, rozšírené napnuté nozdry, rozšírené zreničky, červenosť v tvári alebo vysunutá sánka či zdvihnutá brada. Niektoré zo spomínaných prvkov môžu znamenať aj inú emóciu, preto treba brať do úvahy aj ostatné pravidlá čítania reči tela, napríklad brať zreteľ na kontext a poznať bežnú úroveň prejavov danej osoby.

Hnev v slovách

Hnev sa v neposlednom rade nachádza aj v našich slovách a vyjadreniach. Keď verbalizujeme túto emóciu, často zvyšujeme hlas a dôraz. Okrem toho, hnev možno vnímať aj priamo v slovách, ktoré používame. Okrem nadávok sem môžeme zaradiť aj frázy ako “Tak a dosť”, “Dávaj si pozor, čo povieš” alebo “Čo to má znamenať”. Niekedy aj bežné “S dovolením” môže vykazovať prvky hnevu. Obsahuje akoby agresívnu energiu, ktorú potrebujeme vynaložiť na to, aby sme sa predrali davom a aby sme neboli odignorovaní.

Rovnako, ako pri všetkých prejavoch reči tela platí, že sa nedá čítať len na základe jedného izolovaného znaku. Spoľahlivé rozpoznanie hnevu, a to najmä v situáciách, keď sa ho človek snaží zakrývať, vyžaduje tréning a skúsenosti. Oboje môžete nadobudnúť aj na našich workshopoch o čítaní reči tela.

Dobrým príkladom, kde môžete trénovať pozorovania emócií sú aj videá na Youtube. Hnev môžete pozorovať aj v jednom úseku vybraného videa, ktorý začína v prvej minúte: https://youtu.be/lGmBzf5XHz0?t=1m

Mladá afroameričanka sa v ňom bráni pred niekým, strieka slzným sprejom a varuje ich, aby sa nepribližovali. Viacero zo spomínaných prvkov hnevu môžete vo videu vidieť. Najlepší záber na tvár môžete vidieť v poslednej sekunde príspevku: https://youtu.be/lGmBzf5XHz0?t=1m18s

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *