Ako nájsť neviditeľné hodnoty?

Už sme si povedali, prečo sú hodnoty v organizáciách potrebné a tiež ako vyzerajú. Už vieme, čo a prečo hľadáme. Stále to však nie je dosť.

Veď hodnoty sú abstraktné popisy nášho správania a osobného nastavenia, a to sú opäť len okom neviditeľné veci. Ako sa teda dá nájsť niečo, čo neviem popísať zmyslami? 

Odporúčam hľadať hodnoty, len ak spĺňaš tieto podmienky.

Zastav sa na chvíľu. Než budeš pokračovať ďalej, mám pocit, že ťa potrebujem varovať. Hľadať hodnoty môže ktokoľvek, ale po ceste bude niekoľko prekvapení, na ktoré je lepšie byť pripravený.

Preto odporúčam hľadať hodnoty a čítať článok ďalej, len ak spĺňaš tieto podmienky.

 1. Si odhodlaný bojovať za správnu vec aj s vedúcimi pracovníkmi v tvojej organizácii. Bude to ťažká a namáhavá práca dostať všetkých na jednu loď. Je nevyhnutné, aby si začal lídrami a zároveň čo najvyššie vo vašej hierarchii. Nájdeš ľudí, ktorí budú popierať potrebu hodnôt. Možno budú argumentovať, že nie sú hmatateľné dôkazy, že by pár slov na papieri zlepšilo výkon zamestnancov. Obrň sa preto trpezlivosťou a rozvahou.
 2. Dbáš na detail a neuspokojíš sa s hocičím. Hľadanie hodnôt bude veľmi veľa o slovách a neraz som počul, že je to chytanie za slovíčka. Je to tak. Hodnoty a správanie treba vedieť poriadne vysvetliť, aby im všetci hlbšie porozumeli. Iba vtedy sa budú podľa tejto hodnoty riadiť. Byť pragmatikom ohľadne hodnôt veľmi nepomáha, pretože vtedy budeš dbať na efekt, nie na zladenie sa s ostatnými.
 3. Si asertívny a nebojíš sa dupnúť si. Pri hľadaní hodnôt treba vyjadrovať názory, pocity aj myšlienky. Môžu nastať situácie, kedy bude potrebné rozhodnúť, ktorou cestou sa vydať a všetci sa budú spoliehať na teba. Vtedy treba prevziať zodpovednosť, nebáť sa nastaviť smerovanie a pokojne si aj dupnúť.
 4. Byť zároveň sebakritický a reflektívny. Hľadanie hodnôt prináša veľkú mieru reflexie. Hľadanie prináša pohľad na seba, organizáciu a dianie okolo tvojho kolektívu. Vtedy bude potrebné vedieť kriticky zhodnotiť situáciu.
 5. Nehľadáš uspokojenie pre marketingových ľudí alebo mladšie generácie. Hodnoty a ich nájdenie trvá. Nie je to trend, ktorý patrí na Instagram. Nie je to pár sloganov, aby ste si zväčšili preferencie na lokálnom trhu. Ide tu o viac a nemá to zmysel, ak hľadáš iba peknú frázu.
 6. Neboj sa požiadať o pomoc. Hľadanie hodnôt ovplyvní celú organizáciu. Preto to nikdy nebude práca iba pre jednu osobu. Budeš viesť veľa rozhovorov a stretnutí. Možno dokonca zmeníš kultúru vo firme. Neboj sa preto otvorene požiadať o pomoc svojich kolegov.
 7. Si ochotný povedať si „za toto mi to nestojí“. Niekedy je boj zbytočný. Niekedy sú všetky sily proti nám. Občas sa môže stať, že ľudia nie sú pripravení na zmenu a tebe nezostane nič iné len ustúpiť. Vzdať sa nie je slabošské, ak si vyskúšal všetky svoje možnosti. Niekedy treba ustúpiť a občas treba odísť úplne.

Ak si sa dostal až sem, teším sa. Znamená to, že som našiel ďalšieho spojenca, ktorý sa nebojí výzvy v hľadaní hodnôt.

Tu sú teda cvičenia, ktoré ti môžu pomôcť – interview so zakladateľom firmy, analýza najlepšieho pracovníka, spomienky na momenty hrdosti a kolektívne definované hodnoty.

1. Interview so zakladateľom firmy

Niekedy je organizácia postavená na silnej vízií a vodcovstve jednotlivca. Michal Dell (Dell). Richard Branson (Virgin). Jeff Bazos (Amazon). Steve Jobs (Apple). Sam Walton (Wal-mart). Kip Tindell (The Container Store). Kvôli lídrom ako sú oni, začali ostatní vo firme pracovať alebo s ňou nejako spolupracovať. Oni sú tvárou, menom a hlavne duchom firmy.

Niekedy je organizácia postavená na silnej vízii a vodcovstve jednotlivca.

V takom prípade je veľmi pravdepodobné, že aj firemné hodnoty budú veľmi závislé na týchto jednotlivcoch, ich víziách a ich správaní. Neraz sa stalo, že takýto líder odišiel a firma išla dole vodou, kým sa líder nevrátil do organizácie.

Ako zistiť hodnoty v tomto prípade? Veďte so zakladateľom štrukturované interview, aké sa robí pri analýze procesov či kvalite užívateľského rozhrania. Znie to ako mambo-jambo, pri ktorom treba obetovať sliepku, ale je to v podstate veľmi jednoduché.

Veďte so zakladateľom štrukturované interview.

 1. Priprav si sadu cca. 10tich otvorených otázok zameraných na zakladateľove myslenie, cítenie a správanie. Budú tu otázky typu: „Čo ťa každý deň motivuje na tvojej práci? Čo sú prvé tri veci, ktoré spravíš, keď prídeš do práce? Prečo práve tieto tri?“ Otvorené otázky kladieme, lebo tie dovoľujú osobe rozprávať veľa. A to my chceme. Zo získaných informácii vieme potom čerpať.
 2. Všetky otázky „Prečo“ vynechaj alebo nahraď. Napríklad „Čo je pre teba dôležité na týchto troch veciach?“. Otázky začínajúce slovom „prečo“ znejú útočne a osoba má automatickú tendenciu sa brániť. Tomu sa chceme vyvarovať, lebo konverzácia musí byť otvorená.
 3. Otestuj si otázky. Prejdi si ich s niekým, aby si sa uistil, že dostaneš informácie ohľadne myslenia, správania a cítenia lídra. Ak treba, otázky zmeň.
 4. Nájdi si zapisovateľa. Niekto tam musí byť s tebou a zapisovať si, čo líder povie. Ak sa dá, zožeňte kameru či diktafón a stretnutie nahrajte. 
 5. Dohodni stretnutie s lídrom. Treba na to príjemnú atmosféru a vyhradený čas. Možno to bude trvať aj štyri hodiny. Radšej si rezervuj viac času ako by si čakal. Povedz mu, o čo ti ide a prečo to robíš. Svojou motiváciou a snahou si ich získaš.
 6. Sprav rozhovor. Veď štrukturované interview, pýtaj sa dodatočné otázky a sleduj ako sa rozhovor vyvíja. Pýtaj si vysvetlenie, aby si rozumel všetkému a stále sa vyhýbaj otázke „prečo“.
 7. Vyhodnoť získané informácie a aplikuj hodnoty. Sadni si so zapisovateľom, zober nahrávku a sprav sadu hodnôt (link na článok „Čo sú to firemné hodnoty?“) podľa toho, čo si práve zistil. Keď to budeš mať, opäť choď za lídrom a predostri mu, čo si zistil. Ak sa s tým daná osoba stotožní, vyhral si. Ak nie, dostaneš dodatočné informácie, aby si mohol hodnoty dorobiť.

2. Analýza najlepšieho pracovníka

Môže sa stať, že CEO či iný riaditeľ nie je zakladateľom alebo nemá jasnú predstavu o tom, aké firemné hodnoty vedú k vízii. V takom prípade treba začať pozerať do organizácie a hľadať príklady správania tam.

Patrick Lencioni hovorí o tom, že odpoveďou nám môžu byť vzorní pracovníci. Ich snaha a práca posúva firmu najviac dopredu, preto jeho cvičenia smerujú na popisovanie týchto pracovníkov.

Odpoveďou nám môžu byť vzorní pracovníci.

Jedná sa o pracovníkov, ktorí idú vzorom pre všetkých a vo všetkom, nie iba v zisku pre firmu.

Cvičenie, ktoré ti k tomu môže pomôcť sa používa aj v Design Thinkingu. Počas Design Thinkingu sa vytvára takzvaná proto-persóna. V jednoduchosti je to akási metafyzická osoba reprezentujúca celú špecifickú skupinu ľudí.

Na základe proto-persóny sprav empatickú mapu.

V tomto prípade bude touto špecifickou skupinou zoznam vzorných pracovníkov vo firme. Na základe tejto proto-persóny vytvor empatickú mapu.

 1. Priprav si podklady na empatickú mapu. Zožeň ľudí, ktorí s tebou budú spolupracovať na vytvorení a zavádzaní hodnôt. Najlepšie vedúci pracovníci či CEO. Dostaň ich na spoločné stretnutie. Budeš potrebovať tiež tabuľu, fixky a post-ity. Zároveň získaj zoznam ľudí, ktorí sú považovaní za vzorných pracovníkov.
 2. Začni stretnutie vysvetleniami. Vysvetli, o čo vám všetkým v miestnosti ide a čo sa bude odohrávať ďalej. Na tabuľu môžeš teraz nakresliť empatickú mapu. Pozri si obrázok nižšie. Vysvetli pravidlá, ktoré toto cvičenie sprevádzajú.
 3. Vyplňte spoločne empatickú mapu. Teraz príde na rad zoznam mien. Všetci v miestnosti musia rozmýšľať nad tým, čo robí ich vzorných pracovníkov vzácnymi vo firme. Čo si myslia, ako sa cítia, čo robia a čo hovoria. Každý doplní do každého kvadrantu empatickej mapy čo najviac.
 4. Spoločne zosumarizujte empatickú mapu. Postupne pospájajte podobné post-ity dokopy a vytvorte zhluky. Takto sa vám vykryštalizuje iba zopár detailov.
 5. Spoločne vybudujte z detailov hodnoty. Z tejto mapy už môžeš vybudovať hodnoty s celým tímom. V tomto momente treba byť viac sebakritický ako zvyčajne, pretože nie všetky hodnoty, čo ste spoločne dali dokopy, sú tie, ktoré riadia firmu. Zároveň budú možno na zozname hodnoty, ktoré nie sú medzi členmi riadiaceho tímu. Tu sa otvára debata o otázkach „Čo ďalej?“ a „Kto sa potrebuje zmeniť, aby sme mohli pokračovať?“.

3. Spomienky na momenty hrdosti

Môže nastať aj iná situácia. Niekedy dobrí zamestnanci nie sú práve vo firme alebo sa môže stať, že vedúci pracovníci nepoznajú svoje tímy na osobnej úrovni. Preto inou možnosťou, ako sa pozrieť na hodnoty nie je cez ľudí, ale cez spomienky a zážitky, ktorými si organizácia prešla.

V knižke Find your Why Simon Sinek hovorí, že svoje „why“ vieš definovať, ak sa zamyslíš nad momentami hrdosti. Vtedy si spomenieš na všetky zážitky, kedy si cítil hrdosť a nájdeš medzi nimi spojitosť.

Inou možnosťou, ako sa pozrieť na hodnoty, sú spomienky a zážitky.

Podobným cvičením môže byť línia života, počas ktorej si spomíname na dobré a zlé zážitky z nášho života. Tieto cvičenia sa dajú ľahko spojiť a zamerať na firemné hodnoty. 

Na cvičenie budeš potrebovať pero, papier a pokojný priestor na rozmýšľanie. Môžeš ho robiť s viacerými – na začiatku každý sám a nakoniec si svoje výtvory porovnáte a pospájate. Aj tu platí porekadlo viac hláv, viac rozumu.

 1. Nakresli líniu života organizácie. Na papier napíš veľké T a potom otoč papier o 90 stupňov v protismere hodinových ručičiek. V bode, kde sa dve čiary stretávajú je bod 0. To môže byť vznik firmy, príchod do firmy alebo iný významný moment, ktorý firmu zmenil. Na opačnej strane je dnešok. Na horný vrch T si napíš + (plus), na spodný – (mínus). Pozri si obrázok nižšie pre porovnanie.
 2. Začni si spomínať na momenty hrdosti aj momenty slabosti. Zameraj sa na momenty, na ktoré ste ty a tvoj tím hrdí ako skupina. Kedy si mal chuť vykričať do sveta, že pracuješ v tejto organizácii? Kedy si nadával a chcel chodiť kanálmi?
 3. Zaznač momenty hrdosti aj slabosti do priestoru. Zaznač tieto momenty na papier postupne, ako sa udiali v živote. Pospájaj tieto body jednou plynulou krivkou od začiatku až do dnes.
 4. Zamysli sa, čím sú tieto momenty definované. Čo spôsobilo, že momenty hrdosti sú pre teba tak pozitívne? Čo ťa na nich priťahuje? Čo ťa odpudzuje na tých druhých?
 5. Definuj hodnoty. Daj dokopy, čo si si všimol a definuj hodnoty tvojej organizácie.  

4. Kolektívne definované hodnoty

My sme v Otvorenej Hre pracovali s hodnotami inak. Nemáme silného lídra, tak ako by to bolo v prípade veľkej firmy. Máme skôr kolektívnu víziu. Nemáme vedúcich pracovníkov a všetci sa považujeme za vzorných.

Mnoho z nás nemá veľké skúsenosti s organizáciou, a teda nemáme spomienky na analýzu. Preto sme naše hodnoty založili na tom, čo je nám najbližšie – naše charaktery.

Naše hodnoty sme založili na tom, čo je nám najbližšie – naše charaktery.

Naše hodnoty sme našli kombináciou dvoch cvičení. Prvým je hodnotový rebríček, ktorý si každý zostavil sám pre seba. Aj ty si ho vieš spraviť celkom jednoducho.

 1. Najprv si vypíš 50 hodnôt, na ktorých ti naozaj záleží.
 2. Potom z nich vyber 25.
 3. Potom  tento výber zúž len na 10.
 4. Teraz 5.
 5. Usporiadaj ich od 1 do 5 podľa priority, kde 1 je najdôležitejšie.
 6. Ku každej hodnote napíš, čo pre teba predstavujú.
 7. Hotovo. Máš svoje hodnoty. 😊

Tieto najvyššie hodnoty a ich definície sme si prerozprávali. Zároveň sme si spravili vizuálnu tabuľku, aby sme videli, ktoré hodnoty sa často opakujú a teda majú najväčšie zázemie v našom kolektíve. Spoločne sme vybrali 5 hodnôt, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Potom nasledovalo druhé cvičenie.

Spoločne sme vybrali 5 hodnôt, ktoré sú pre nás najdôležitejšie.

Adaptovali sme si metódu s názvom World café. Táto metóda pomáha facilitovať skupinový dialóg s veľa účastníkmi. Je to niečo ako speed-dating. V našom prípade sme použili túto metódu na spoločné vytvorenie definície k hodnote.

 1. Každá hodnota mala vlastný flipchart v samostatnej časti miestnosti. Ku každej hodnote sme navyše nakreslili aj ilustračný obrázok.
 2. Každý dostal pero na písanie na flipchart.
 3. Keď sa jeden z nás ocitol pred flipchartom, prečítal si poslednú a aktuálnu definíciu hodnoty. Ak sa mu nepáčila, mohol ju zmeniť. Vtedy definíciu hodnoty preškrtol a napísal svoju. 
 4. Definovanie sa skončilo, keď nikto nemal čo prepísať.

Takto, pomocou metódy World Café, sme spoločne definovali, čo dané hodnoty reprezentujú pre celý kolektív a všetci boli s nimi spokojní. Výsledok si môžete pozrieť na tejto stránke.

Pomocou techniky World Café sme spoločne definovali, čo dané hodnoty reprezentujú pre celý kolektív.

Nástroje sú teraz v tvojich rukách a je na tebe, čo s nimi spravíš. Ak si chceš odskúšať definovanie hodnôt v menšej mierke, skús tieto návody aplikovať najprv na sociálny kontrakt, gentlemanskú dohodu alebo inú formu sociálneho záväzku. Nezabúdaj, že aj v tomto prípade má byť definícia hodnôt aplikovateľná a vyzývať k akcii.

Netrúfaš si na to a chceš pomôcť nájsť hodnoty? Ozvi sa nám. Radi ti pomôžeme – porozprávame sa o tvojej situácii a očakávaniach a spoločne zistíme, ako na to. Ak už hodnoty máš, tu sa môžeš inšpirovať ako s nimi ďalej pracovať.

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *