Posts Taggedosobné ciele

Čo nás rozdeľuje a čo nás spája

Spolu so snahou o demokratickú spoločnosť sa stretávame s čoraz pestrejšími názormi, postojmi, spôsobmi života. Opakovane sme pozvaní k tomu, aby sme slobodne mysleli, rozhodovali a konali. A to prináša množstvo možností a tak aj množstvo konfliktov. Snaha o demokratickú spoločnosť pre mňa neznamená zjednotiť sa v jeden nekonfliktný „demokratický“ názor, ale umožniť rôznym názorom byť vyslovené a vypočuté. Snaha o porozumenie, súcit a rešpekt.

Read More