Čo to vlastne je asertivita?

S pojmom asertívna komunikácia či asertivita sa dnes stretávame pomaly na každom kroku. Väčšinou je prezentovaná ako „ideálna“ forma komunikácie, vďaka ktorej dosiahneme celú plejádu pozitívnych výsledkov, od zvýšeného sebavedomia, cez osobný úspech, až po zníženie stresu a zlepšenie zdravotného stavu.

V praxi sa však často stretávame s trochu pokriveným vnímaním asertivity. Je možné, že to vychádza aj z jej názvu – „to assert“ znamená v angličtine okrem iného aj presadzovať či tvrdiť. Mnoho ľudí asertivitu považuje za prístup, ktorého podstatou je presadzovať svoje názory. Často bohužiaľ s príliš malým ohľadom na ostatných. V tomto pokrivenom vnímaní sa asertivita stáva synonymom diplomatickej agresivity.
Aký je teda skutočný význam slova asertivita? Nechcem tu teraz sformulovať klasickú definíciu, pretože mám pocit, že práve vďaka jej čiastočnej nejasnosti vzniká nepresné vnímanie asertivity. Dám sem však 3 body, ktoré sú z môjho pohľadu pre asertivitu kľúčové:

1. Schopnosť jasne, úprimne a bez hodnotenia vyjadriť:

 
– to, čo vnímane
– pocity, ktoré cítime
– naše potreby a hodnoty
– naše priania a zámery

2. Vnútorné nastavenie rovnocennosti:

 
– moje názory a názory druhých sú rovnocenné
– žiť slobodne a zároveň plne rešpektovať slobodu druhých (nájsť hranice a rešpektovať ich)
– snažiť sa o maximálnu možnú rovnocennosť aj pri konfliktoch (pri vzájomnom obmedzení slobody)
– udržiavať dlhodobú rovnocennosť vo vzťahoch

3. Pozitívny prístup k druhým:

 
– úprimný záujem o druhých, o ich názory, hodnoty, pocity, priania (bez ohľadu na to, či sú odlišné od našich)
– záujem o nájdenie riešenia konfliktu, ktoré je pre obe strany výhodné
– záujem o rozvoj vzájomných vzťahov a priateľstva
 
Ak pri komunikácii niektorý z týchto bodov chýba, nejedná sa už o asertívnu komunikáciu. Neznamená to samozrejme, že takáto komunikácia nie je efektívna alebo že je „zlá“. Je však dobré vedieť, že každá forma komunikácie má svoje prirodzené dôsledky. Oplatí sa ich poznať a počítať s nimi predtým, ako začneme komunikovať.

Nie je to len o technikách

Pokiaľ chcete ovládať asertívnu komunikáciu, nestačí sa naučiť asertívne techniky či uplatňovať svoje asertívne práva. Rovnako dôležité je vnútorné nastavenie. Techniky a vnútorné nastavenie idú ruka v ruke, a je potrebné vytrvalo trénovať a rásť v oboch týchto smeroch, pokiaľ sa chceme naučiť byť naozaj asertívny.
Ak máte chuť zažiť asertivitu, spoznať jej techniky a zosúladiť ich s vašim vnútorným nastavením, pozývame vás na interaktívny celodenný workshop – Asertívna komunikácia v každodennom živote.
V ďalšom článku sa dočítate, prečo je náročné byť asertívny a čo je potrebné na to, aby sme to naozaj dosiahli.