Čo robiť, keď to niekto zámerne preháňa s pesimizmom

Je prirodzené, že každá naša činnosť alebo postoj má nejaké dôsledky a pri argumentácii ich veľmi radi využívame.

Napríklad: „Nevŕtaj sa v nose, lebo sa ti tak roztiahne, že ti do neho naprší.“

Kde na škále optimizmus – pesimizmus je podľa vás dôsledok vŕtania sa v nose? Podľa nás je značne pesimistický. Naopak, možno až príliš optimistické tvrdenie by mohlo byť: „Pokojne sa vŕtaj v nose, aspoň si ho vyčistíš a budeš zdravší.“

Pesimizmus však môžeme využiť aj zámerne, aby sme dosiahli svoje ciele.

Ak napríklad nechceme, aby niekto niečo urobil, tak mu môžeme porozprávať o rôznych prehnane pesimistických dôsledkoch jeho budúcej činnosti. Našim cieľom je v tomto prípade vyvolať strach, ktorý by druhého odradil. Zámerný pesimizmus sa často vyskytuje ako kombinácia s ďalšími technikami, najmä s apelom na obavy. Zamyslite sa, aké ďalšie techniky sú použité v príkladoch. Odpovede nájdete na konci článku.

Príklady:

V práci chcú zaviesť nový systém. „Ak kúpime tento nový systém, aj tak budú všetci používať ten starý, pretože je dlhodobo osvedčený a sú na neho zvyknutí. Zbytočne za to zaplatíme a bude z toho iba chaos.“

„Nemá zmysel sa o tom rozprávať, aj tak by sme sa zase len zbytočne rozhádali a pokazili si celý deň.“

„Na ten pohovor ani radšej nechoď, zbytočne by si sa strápnil, cítil by si sa blbo a stratil by si sebavedomie. Tým by si ohrozil aj svoje ďalšie možnosti.“

Otázkou v týchto situáciách je, prečo by to tak malo skončiť? Neexistujú snáď aj iné možné dôsledky, ktoré budú omnoho optimistickejšie? A hlavne, aké konkrétne argumenty existujú pre takýto priebeh udalostí? Cieľom manipulátora samozrejme je, aby sme si takéto otázky nekládli.

Zamyslite sa teraz nad najpesimistickejšími aj najoptimistickejšími možnými dôsledkami pre tieto situácie:

– Vyjadrenie nespokojnosti s obedom v reštaurácii čašníkovi

– Objednanie si parfumu zo zahraničného e-shopu

– Nahlásenie podozrenia z korupcie u poslanca národnej rady

Taktiež sa zamyslite nad racionálnymi dôvodmi, ktorými sa dajú podporiť aj vyvrátiť vami vymyslené tvrdenia.

Je dobré dať si pozor, aby sme sami nepoužívali prehnaný pesimizmus počas diskusií alebo pri argumentácii. Môže to druhú stranu odradiť od činností alebo rozhodnutí, ktoré by mohli byť prospešné.

Teraz si môžete zatrénovať v krátkom kvíze
[WpProQuiz 82]

Ako sa brániť?

Na začiatok je dobré zaujať vnútorný postoj, pri ktorom si položíme otázku:

Naozaj to tak je? Naozaj nastanú tieto dôsledky? Nemôže to dopadnúť aj úplne inak?

Potom si môžeme od druhého vypýtať vysvetlenie:

Prečo si myslí, že dôsledky budú také pesimistické? Zvažuje aj iné dôsledky, o ktorých nám zatiaľ nepovedal? Ak nie, z čoho presne berie takú istotu, že toto je jediný spôsob, ako sa veci môžu vyvinúť?

Ak si bude druhý človek tvrdohlavo stáť za svojimi názormi, bez toho, aby nám podal nejaké objasňujúce argumenty, tak môžeme použiť viaceré obranné techniky.

Môžeme napríklad poukázať na to, že spomínané dôsledky podľa nášho názoru vôbec nevyplývajú z danej činnosti alebo postoja. Použiť protiargumenty, načrtnúť iné možné scenáre alebo sa odvolať na prípady, kedy to fungovalo inak. Nemalo by nám však ísť o boj, ale o otvorenie konštruktívnej diskusie.

Môžeme vymenovať rôzne pozitívne dôsledky, ktoré by podporili daný postoj, aby sme vytvorili určitú protiváhu negatívnym dôsledkom a mohli vďaka tomu rozprúdiť diskusiu.

Možnosťou je aj pomenovanie manipulácie – teda vyjadriť, že máme pocit, že druhá strana preháňa alebo manipuluje a spýtať sa na realistickejšie dopady.

Ďalšie techniky použité v príkladoch vyššie:

– apel na tradíciu

– blokáda

– lavínový argument

Páči sa ti článok? Budeme radi, ak o ňom povieš ostatným.

Leave A Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *